POLITIKA PRIVATNOSTI

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

1.1 KO SMO MI

Mi smo Ewopharma d.o.o. Beograd, članica Ewopharma Grupe. Naša adresa je Borisavljevićeva br. 78, 11010 Beograd, Srbija. Kao Rukovalac podacima o ličnosti, ukoliko nije drugačije navedeno, Ewopharma d.o.o. Beograd osigurava zaštitu vaših podataka. Sedište Ewopharma Grupe je u Šafhauzenu, Švajcarska.

Naši kontakt podaci:

E-mail: info@remove-this.ewopharma.rs

Telefon: +381 11 77 00 585

Službenik za zaštitu podataka (DPO): Vera Bošković Stošić

DPO E-mail: GDPR@remove-this.ewopharma.rs

DPO Grupe: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com

 

1.2 PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I KORISTIMO

1.

Podaci koje dobijamo neposredno od Vas

Prikupljamo lične podatke koje vi odlučite da pružite, uključujući registrovanje, prijave, ankete, upite i kupovinu. Ovo može obuhvatati vaše ime, podatke za kontakt, zdravstvene podatke, osiguranje i finansijske informacije tokom promocija ili programa pomoći pacijentima. Zdravstveni radnici mogu takođe podeliti informacije o svojim specijalnostima i udruženjima.

2.

Podaci koje automatski prikupljamo

Mi i naši ugovarači/treća lica automatski prikupljamo podatke kada koristite našu veb stranicu, uključujući tip vašeg pretraživača, operativni sistem, pregledane veb stranice, linkove na koje ste kliknuli, IP adrese, trajanje posete i referentnu URL adresu koja vas je dovela na našu veb stranicu. Naši ugovarači/treća lica mogu koristiti ove tehnologije radi prikupljanja podataka o vašim onlajn aktivnostima. Za više informacija, pogledajte odeljak Kolačići i veb stranice trećih lica.

3.

Podaci koje prikupljamo iz drugih izvora

Povremeno možemo proširiti vaše lične podatke kombinujući ih sa podacima iz spoljnih izvora, kao što su javne baze podataka, platforme društvenih medija i ostale treće strane. Ovo nam omogućava da proverimo kontakt ili finansijske podatke, potvrdimo licence/licenciranje zdravstvenih radnika ili steknemo uvid u vaša interesovanja tako što će se uporediti demografski podaci sa podacima koje ste nam pružili.

 

1.3 ZAŠTO PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Ovo je skraćeni spisak svrhe prikupljanja ili obrade vaših podataka:

1.

da odgovorimo na vaše upite;

2.

da unapredimo nivo usluga i sadržaj komunikacija;

3.

da vam pružimo savete, korisne informacije, vesti o proizvodima i ažuriranja;

4.

da vas obavestimo o našim novim proizvodima i uslugama ili zatražimo vaše mišljenje;

5.

da razmotrimo vašu prijavu za posao;

6.

za vlastite administrativne potrebe i u svrhu osiguranja kvaliteta; i

7.

za druge svrhe koje mogu biti navedene na ovoj veb stranici.

8.

IP adresa

 

1.4 PREKOGRANIČNI PRENOS I OBJAVLJIVANJE PODATAKA

Postoji nekoliko slučajeva kada će Ewopharma d.o.o Beograd morati da prenese vaše lične podatke u zemlju koja pruža drugačiji nivo zaštite od vaše zemlje. U tom slučaju Ewopharma d.o.o Beograd preduzima odgovarajuće mere da osigura adekvatnu zaštitu podataka u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U svakom slučaju, Ewopharma d.o.o Beograd postupaće sa vašim ličnim podacima u skladu sa ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti, bez obzira na to gde se čuvaju vaši podaci/kako im se pristupa.

Međukompanijski prenosi podataka: Tokom našeg poslovanja možemo vršiti prenos podataka između kompanija.

Pružaoci usluga: Možemo preneti podatke trećim licima/pružaocima usluga koji nam pomažu u poslovanju. Ovim trećim licima biće dozvoljeno da koriste samo lične podatke neophodne za obavljanje njihovih poslova. Primeri bi uključivali pružaoce IT usluga, pružaoce podrške i izvršioce za obračun plata.

Zakonski obavezan prenos podataka: Takođe, možemo objaviti informacije koje su zakonski obavezne zbog zakona o farmakovigilanci ili u skladu sa sudskim nalogom ili zahtevom države.

Agregatni podaci: Isto tako možemo objaviti podatke koje nije moguće identifikovati trećim licima za bilo koju svrhu dopuštenu važećim zakonom.

1.5 VAŠA PRAVA

Imate pravo da ažurirate svoje lične podatke i postavke u bilo kom trenutku. Imate pravo da zatražite kopiju bilo kojih vaših ličnih podataka, kao i pravo na prenosivost podataka.

Imate pravo da zatražite da se vaši lični podaci izbrišu iz našeg sistema. Ako se vaši lični podaci čuvaju na osnovu saglasnosti, istu možete povući slanjem elektronske pošte osobi za kontakt navedenoj u obrascu za davanje saglasnosti.

Imate pravo da zatražite ograničavanje obrade podataka ili neposredno uložite prigovor na obradu podataka u određenim slučajevima. O ovakvim zahtevima procenjivaće se u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja. Za pomoć u kontaktiranju odgovarajuće kompanije ili osobe, molimo vas da pošaljete elektronsku poštu na GDPR@ewopharma.rs.

Imajte na umu da su neka od ovih prava ograničena važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da imamo pravo da prikupljamo, obrađujemo i čuvamo vaše lične podatke kako bismo izvršili svoje zakonske obaveze (na primer: podaci o neželjenim reakcijama na lek). Možda ćemo tražiti od vas da nam dostavite dodatne informacije neophodne za potvrdu vašeg identiteta pre nego što ispunimo bilo koji vaš zahtev.

1.6 ROK ČUVANJA PODATAKA

Vaše lične podatke čuvaćemo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe u koje su dobijeni, kako je navedeno u ovom Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti. Naši vremenski rokovi za čuvanje podataka zasnivaju se na (i) našem aktuelnom odnosu sa vama i korišćenju veb stranice; (ii) zakonskim obavezama; ili (iii) činiocima koji se odnose na naš pravni položaj, kao što je sprovođenje uslova korišćenja veb stranice (ako je primenjivo), pridržavanje rokova zastarelosti ili vođenje parnica ili regulatornih istraga (iv) naših internih politika.

1.7 POSLEDICE USLED NEPRUŽANJA LIČNIH PODATAKA

Ewopharma d.o.o. Beograd neće tražiti od vas nikakve lične podatke koji prema mišljenju kompanije nisu apsolutno neophodni. Stoga, ako odbijete da pružite podatke, možda nećemo moći da komuniciramo sa vama. Ovo će se rešavati od slučaja do slučaja.

1.8 SIGURNOST PODATAKA

Preduzimamo razumne korake da zaštitimo vaše lične podatke pomoću fizičkih i/ili elektronskih mera bezbednosti/sigurnosnih mera primerenih osetljivosti ličnih podataka.

Iako primenjujemo sigurnosne mere, ne možemo garantovati sigurnost svih podataka koje dostavite putem elektronske pošte ili preko interneta. Dostavu ličnih podataka putem takvih mreža obavljate na vlastiti rizik, s obzirom na to da nijedan prenos putem interneta nikada nije 100% siguran ili bez greške. S posebnom pažnjom treba da odlučujete koje ćete nam podatke poslati elektronskom poštom ili objaviti na našim veb stranicama. 

1.9 VEB STRANICE TREĆIH LICA

Možete odabrati da pristupite veb stranicama i uslugama određenih trećih lica preko naše internet stranice. Ewopharma nije odgovorna za pravila i praksu na drugim veb stranicama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Za više informacija o njihovim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti treba da pregledate njihove veb stranice.

Na primer, imamo stranicu na Fejsbuku koja se odnosi na neke naše proizvode. Kada odlučite da podelite informacije sa Fejsbukom, na informacije koje podelite primenjivaće se njihova pravila o zaštiti podataka o ličnosti. Uz to, ova platforma društvenih medija takođe može da podeli informacije s nama i može na svojoj stranici objaviti informacije o vašim posetama našoj veb stranici. Vaše postavke privatnosti možete promeniti na Fejsbuku

1.10 UPOTREBA KOLAČIĆA (engl. COOKIES)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje postavljaju na vaš računar veb stranice koje posetite. Mnoge internet stranice ih upotrebljavaju kako bi mogle da funkcionišu ili da funkcionišu efikasno, kao i da vlasnicima stranica pruže informacije. Koristimo kolačiće na našoj veb stranici uz vašu saglasnost, osim glavnih kolačića potrebnih za osnovnu funkcionalnost veb stranice, a u skladu sa važećim zakonom.

Kako mogu da promenim svoje postavke u vezi sa kolačićima?

Većina pretraživača omogućava određenu kontrolu nad većinom kolačića putem postavki pretraživača. Kako biste saznali više o kolačićima, uključujući to kako da proverite koji su kolačići postavljeni, kako da njima upravljate i kako da ih obrišete, posetite veb stranicu About Cookies.

Naša veb stranica takođe koristi i Google Analytics. Da biste isključili praćenje od strane Google Analytics, jednostavno potražite “Google Analytics Opt-Out Browser Add-on” i pratite uputstva.

Više informacija potražite u Pravilniku o kolačićima na baneru Kolačić.

1.11 PRAVO NA PRIGOVOR

Ako smatrate da nismo poštovali vaša prava na pošten i primeren način, imate pravo na prigovor nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti.

Ovde možete pronaći pojedinosti o vašem lokalnom organu za zaštitu podataka o ličnosti: www.poverenik.rs

1.12 AŽURIRANJE OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Napomena: Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti podleže periodičnoj reviziji i može se ažurirati radi usklađivanja sa važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti. Molimo vas da pogledate najnoviju verziju dostupnu na našoj veb stranici (https://www.ewopharma.rs).